Pullert foran palads

Pullerter

Pullerter

Pullerter er en af de mest anvendte former for kontrol af til- og frakørsel – og med rette, for anvendelsesmulighederne for pullerter er utallige. Vores pullerter giver mulighed for fleksibel og samtidig pålidelig regulering af til- og frakørslen.

Med individuelle styringskoncepter samt en kombination af forskellige pullert-modeller er det muligt at skabe løsninger, der passer nøjagtigt til dine behov. For at garantere høj stabilitet samt temperatur- og vejrfasthed gennemgår vores pullerter omfattende kvalitets- og sikkerhedskontroller.

Vores pullerter udmærker sig ved kompakt og fleksibel montering og kan køres ud i løbet af 1,5 sekunder i nødsituationer afhængigt af modellen. Alle cylindre i vores pullerter i Security Line og High Security Line har ens udseende. Ved en kombination af bundplader, der også har ens udseende, kan pullerter fra begge produktlinjer kombineres med hinanden i samme objekt. På grund af de forskellige pullert-modellers ens udseende og deres diskrete optik integreres de harmonisk i et samlet koncept uden at virke truende i bybilledet.

Pullert foran palads
Security Line Icon-pullert

Vores Security Line omfatter pullerter til den daglige kontrol af til- og frakørsel til for eksempel private parkeringspladser, indkørsler til erhvervsgrunde eller fodgængerzoner. Security Line omfatter automatiske, halvautomatiske, aftagelige og faststående pullerter. Endvidere har vi forstærkede pullerter med øget beskyttelsesniveau.

High Security Line Icon-pullerter

Vores High Security Line er det bedste valg for sikring af meget følsomme områder med høje sikkerhedskrav. Den omfatter automatiske, aftagelige og faststående pullerter, som har internationale sikkerhedscertificeringer eller er i overensstemmelse med disses krav. Dermed imponerer disse pullerter med den allerbedste beskyttelse.

Pullerter - oversigt over sikkerhedsniveauer

Sikkerhedsniveauet for pullerten vurderes ud fra forskellige sammenstødsenergier. Energien, med hvilken køretøjet kolliderer, er afhængig af køretøjets type, vægt og hastighed. Sammenstødsenergien er afgørende for skader på pullerten og dens funktion.

Sammenstødsenergi med ødelæggende kraft

Værdien angiver hastigheden, en bestemt køretøjstype skal køre med, for at kollisionen kan standses af pullerten. Hvis et køretøj f.eks. rammer pullerten med en vægt på 1200 kg og en hastighed på 57 km/h (se grafikken), kan der opstå vedvarende skader i det mekaniske system og i konstruktionen, så pullerten skal udskiftes efter kollisionen. Gennemkørsel forhindres i de fleste tilfælde.

Sammenstødsenergi uden ødelæggende kraft

Værdien fortæller, at kollisionen for en køretøjstype med en maksimal hastighed standses, og det mekaniske system og pullertens konstruktion beskadiges ikke. Hvis et køretøj med f.eks. en vægt på 1200 kg rammer pullerten med en hastighed på 25 km/h, er pullertens sikkerhed og funktion fortsat garanteret.

Automatiske pullerter

Automatiske pullerter har den fordel, at de kan sænkes hurtigt ned i jorden og lige så hurtigt køres ud igen, uden at det er nødvendigt at bruge fysisk kraft. Dermed kan enkelte bilers tilkørsel sikres midlertidigt uden problemer, mens gennemkørslen ellers forhindres effektivt. Vores automatiske pullerter leveres i forskellige modeller afhængigt af beskyttelsesbehovet og brugsfrekvensen.

Security Line Icon-pullert

Automatiske pullerter fra vores Security Line:

  • Automatiske pullerter med integreret elektromekanisk portåbner for et mellemstort antal brugsfrekvenser (ca. 100 bevægelser om dagen, 200.000 samlede bevægelser).
  • Automatiske pullerter med integreret hydraulisk portåbner for et højt antal brugsfrekvenser (ca. 2.000 bevægelser om dagen, 3.000.000 samlede bevægelser).
  • Automatiske pullerter med forstærket cylindermateriale, øget modstandsdygtighed og integreret hydraulisk portåbner for et højt antal brugsfrekvenser (ca. 2.000 bevægelser om dagen, 3.000.000 samlede bevægelser).
High Security Line Icon-pullerter

Automatiske pullerter fra vores High Security Line:

  • Automatiske pullerter med integreret hydraulisk portåbner for et højt antal brugsfrekvenser (ca. 2.000 bevægelser om dagen, 3.000.000 samlede bevægelser).

Styringskoncepter, der kan konfigureres individuelt, garanterer en kontrol af til- og frakørsel efter behovene. Du kan for eksempel vælge en styring, som er baseret på master-/slave-modellen, dvs. en automatisk pullert kontrollerer flere andre automatiske pullerter, som følger den. Afhængigt af gennemkørselsbredden kan et stort antal pullerter kombineres og aktiveres på denne måde. Styringen kan fortsat udvides med betjeningspaneler (f.eks. kodetastatur) og/eller andre tilslutningsenheder, f.eks. til induktionssløjfer.

Automatisk pullert i fodgængerzonen

Halvautomatiske pullerter

Vores halvautomatiske pullerter egner sig til alle anvendelsesområder, som har lav brugsfrekvens (ca. 5 bevægelser om dagen, 3.000.000 samlede bevægelser).

For eksempel kan vores halvautomatiske pullerter bruges til reservering af parkeringspladser på din virksomheds parkeringsplads. Den udkørte pullert forhindrer, at en fremmed optager parkeringspladsen. Personer med ret til parkering kan derimod bruge parkeringspladsen uden problemer ved at sænke pullerten manuelt.

Aftagelig Security Line Icon-pullert

Vores halvautomatiske pullerter er udstyret med en gastrykfjeder og skal dermed ikke bruge strømforsyning. Pullerten sænkes, ved at den trykkes manuelt ned, og hæves automatisk efter oplåsningen på grund af den integrerede gastrykfjeder.

Aftagelige pullerter

Vores aftagelige pullerter er det rigtige valg ved til- og frakørselssituationer, hvor pullerten anvendes med meget lav brugsfrekvens (ca. 2 bevægelser om dagen).

Brug for eksempel vores pullerter til sikring af områder, som afspærres en stor del af dagen, men som skal være frit tilgængelige på et bestemt tidspunkt. Et muligt anvendelsesområde er for eksempel områder til forskellige arrangementer, hvis tilkørsel kun skal frigives eller spærres på klart definerede tidspunkter.

Aftagelig Security Line Icon-pullert

Hvis en situation kræver, at pullerten skal fjernes pludseligt - for eksempel for at en ambulance kan passere - kan pullerten fra Security Line afmonteres uden besvær og uden værktøj.

Aftagelig High Security Line Icon-pullert

Som option kan du også vælge den aftagelige pullert med forstærket sokkel fra vores High Security Line. Den kan afmonteres ved hjælp af specialværktøj.

Faststående pullerter

Hvis du vil begrænse tilkørslen permanent i bestemte områder, er det bedst at vælge vores faststående pullert. Den egner sig – især – til vedvarende afspærring af et område, for eksempel en fodgængerzone, som skal beskyttes mod gennemkørende biler, og hvor leveringstrafik ikke er nødvendig. I tilfælde af en fejl eller en særlig hændelse kan vores faststående pullert med bundplade afmonteres uden problemer.

Vores faststående pullert findes i forskellige modeller:

Faststående Security Line Icon-pullert

Vælg i Security Line mellem faststående pullerter med bundplade, pullerter med bundforankring eller pullerter med forstærket bundfastgørelse.

Faststående High Security Line Icon-pullert

I vores High Security Line findes endvidere faststående pullerter med forstærket indstøbt bundfastgørelse, som dermed også opfylder det øgede krav til beskyttelse. 

Yderligere sikkerhedsbarrierer

Spærrebomme for til- og frakørsler på op til 6 meter, sømmåtte for effektiv forebyggelse af gennemkørsel i den forkerte retning: Indhent informationer om andre produkter fra High Security Line under Sikkerhedsbarrierer.

Gode grunde til at vælge Hörmann pullerter

Kompakt og fleksibel montering

Kompakt og fleksibel montering

Ved pullerter med integreret hydraulisk portåbner er alle funktionskomponenter monteret kompakt i pullert-enheden. Det integrerede hydrauliksystem har kun brug for små mængder olie, hvilket hjælper med til at reducere miljørisikoen. Det er også muligt at bruge biologisk nedbrydelig olie som option, som udelukker miljørisici 100 %.

Endnu en fordel er, at styringen kan monteres op til 80 meter fra pullerten ved hjælp af en strøm- / styreledning.
Pullert-modeller med samme udseende

Pullert-modeller med samme udseende

For individuelt at kunne kombinere pullerterne fra vores Security og High Security Line har alle cylindre ens udseende. Desuden kan faststående, halvautomatiske og automatiske pullerter kombineres perfekt med hinanden på grund af bundpladerne med ens udseende. Det samlede indtryk er altid 100 % harmonisk.

Hurtig sikkerhed i nødstilfælde

Hurtig sikkerhed i nødstilfælde

En frigivet tilkørsel behøver ikke at være en sikkerhedsrisiko. Ved hjælp af EFO‑nødfunktionen (Emergency Fast Operation) køres de forsænkede pullerter ud i løbet af kun ca. 1,5 sekunder og garanterer hurtig sikkerhed i nødsituationer.

Individuelle styringskoncepter

Individuelle styringskoncepter

Med en enkelt styring kan flere pullerter f.eks. samles til et komplet styringskoncept. Inden for konceptet er det muligt at konfigurere master- og slave-forbindelser mellem pullerterne. Styringens forbindelse oprettes ved hjælp af servicevenlige klemmer, som tilsluttes hurtigt. Disse klemmer gør montering og service nemmere. Styringen kan fortsat udvides med betjeningspaneler (f.eks. kodetastaturer) og / eller yderligere tilslutningsenheder, f.eks. til induktionssløjfer.

Trådløst BiSecur-system med certificeret sikkerhed

Trådløst BiSecur-system med certificeret sikkerhed

Systemerne til kontrol af til- og frakørsel kan også betjenes komfortabelt med det trådløse
Bisecur-system.

Den ekstremt sikre BiSecur-krypteringsproces med stabil, fejlfri rækkevidde, som er udviklet af Hörmann, giver dig vished om, at det ikke er muligt at kopiere dit trådløse signal. Kontrolleret og certificeret af sikkerhedseksperterne fra Ruhr-universitetet i Bochum.

Arkitektrådgivning

Er du arkitekt og har spørgsmål til vores produkter, er i planlægningsfasen og har brug for rådgivning med hensyn til de forskellige modeller, kombinationsmuligheder og individuelle design? Eller du er måske studerende på en byggeteknisk uddannelse og har brug for teknisk støtte samt detaljer om planlagt håndværk? Brug vores knowhow fra årtiers erfaring - vores arkitektoniske rådgivere ledsager og rådgiver dig gerne.

til Arkitektrådgivning